Convenant 'huisvesting internationale werknemers' ondertekend - VDU

Convenant ‘huisvesting internationale werknemers’ ondertekend

26 juni 2023

Vrijdag is het convenant ‘huisvesting internationale werknemers’ ondertekend bij de Fruit Tech Campus in Geldermalsen. Het convenant is een samenwerkingsovereenkomst tussen de 8 gemeenten van Regio Rivierenland, uitzendorganisaties en huisvestingspartijen. Dit convenant is uniek voor Nederland. Het zet de toon in Nederland om de situatie voor arbeidsmigranten te verbeteren.

“Internationale werknemers (arbeidsmigranten) zijn de onmisbare kracht van de economie. Helaas worden zij niet altijd goed gehuisvest, ook in de regio Rivierenland niet. Met dit convenant committeren marktpartijen en gemeenten zich om samen de kwaliteit van huisvesting en leven van internationale werknemers in de regio Rivierenland te verbeteren”.

Circa 12.000 arbeidsmigranten

Op dit moment werken circa 12.000 internationale werknemers in de regio Rivierenland. Werkgevers verwachten de komende tien jaar, vanwege vergrijzing en ontgroening, dat de behoefte aan arbeidsmigranten alleen maar stijgt. Er wordt rekening gehouden met de inzet van 3.000 tot 10.000 extra internationale werknemers.

Eisen aan huisvesting

In het convenant staan verschillende afspraken en kwaliteitseisen waaraan voldaan moet worden. Zo moet de huisvesting minimaal voldoen aan de meest actuele vereisten van het Keurmerk Stichting Normering Flexwonen (SNF) en waar mogelijk de eisen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (Roemer norm).

Waterbedeffect voorkomen

Het belangrijk doel van het convenant is een gelijk speelveld creëren. Door duidelijke regels en normen is het voor iedere partij duidelijk wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Uitzendbureaus die zich niet aan dit convenant willen committeren krijgen met uniforme handhaving te maken. Dit voorkomt een waterbedeffect waarbij sommige marktpartijen bewust gemeenten opzoeken met de minst strenge regels voor huisvesting.

Ondertekenaars convenant

Het convenant wordt door de volgende gemeenten en partijen ondertekend:

 

Afspraken convenant

In het convenant staan afspraken over de volgende onderwerpen:

 

Bepalingen voor uitzendondernemingen

Voor uitzendondernemingen staan onder andere de volgende bepalingen in het convenant:

Het hele convenant lees je hier.

Overig nieuws

Convenant ‘huisvesting internationale werknemers’ ondertekend

26 juni 2023

„Wij willen hard werken, dat zijn we in Oekraïne gewend”

07 mei 2022

Ervaar zelf de passie voor ons vak.

Benieuwd hoe wij u dagelijks van de juiste mensen kunnen voorzien? Bel of mail ons en we zijn er!