Privacybeleid - VDU

Privacybeleid

Privacyverklaring VDU Uitzendbureau B.V.

Inhoud

1. Waarom deze privacyverklaring?
2. Rechtsgronden
3. Redenen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden
4. Bewaartermijnen
5. Nieuwsbrieven en marketinge-mails
6. Cookies
6.1 Facebook-pixel
6.2 Google Analytics
7. Verwijzing naar andere websites
8. Delen van persoonsgegevens met andere partijen
9. Beveiliging
10. Uw privacyrechten

 

1. Waarom deze privacyverklaring?

www.vdu.nl is een website van VDU Uitzendbureau B.V (hierna: VDU). Hier vindt u de privacyverklaring van VDU. VDU is gevestigd te Waardenburg aan de Achterweg 38 (4181AE) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 33293167. Wij zijn per e-mail te bereiken via info@vdu.nl en telefonisch op +0418651171.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We leggen onder meer uit waarom we uw gegevens verzamelen, welke wettelijke grondslag hiervoor aanwezig is en welke rechten u heeft.

Wij kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 12 maart 2021.

 

2. Rechtsgronden

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag:

• Toestemming van de persoon/bezoeker voor het verwerken van zijn persoonsgegevens, de betrokkene het recht heeft de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;
• Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
• Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op VDU rusten;

 

3. Redenen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden

Wij verwerken uw gegevens voor de onderstaande doelen:

 • Om de overeenkomst met u uit te voeren, verzamelen wij de volgende gegevens via het formulier op de website:
  • NAW-gegevens
  • Contactgegevens
  • Nationaliteitsgegevens
  • Identiteitsgegevens
  • Betaalgegevens
  • Verzuim-, personeels- en salarisregistratie
  • Opleidingsgegevens
  • (taal)vaardigheden
  • Werkervaring
 • Indien u hiervoor toestemming geeft, gebruiken wij uw contactgegevens om u een nieuwsbrief/interessante aanbiedingen te sturen per e-mail.
 • Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor:
  • Het uitvoeren van de werkzaamheden;
  • Het uitvoeren van de overeenkomst met de werknemer;
  • Het op verzoek en op reguliere basis kunnen versturen van een nieuwsbrief;
  • Het kunnen bijhouden van informatie over hoe bezoekers de website gebruiken;
  • Het voeren van de SNF en SNA normen;
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Bewaartermijnen

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doelen. De persoonsgegevens worden voor een termijn zo lang als onze wettelijke verplichting bewaard. Indien er geen wettelijke verplichting rust op het bewaren van de persoonsgegevens, worden de persoonsgegevens voor een termijn van 1 (zegge: één) jaar na het eindigen van het proces of de sollicitatie opgeslagen.

 

5. Nieuwsbrieven en marketinge-mails

U kunt zich aanmelden voor het ontvangen van interessante aanbiedingen en/of onze nieuwsbrief door uw e-mailadres in te voeren op onze website. Hier staat expliciet bij dat u zich inschrijft voor de nieuwsbrief. U kunt zich op ieder moment weer afmelden voor deze mailingslijst. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang u de betreffende nieuwsbrieven wenst te ontvangen.

 

6. Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein bestandje dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Als wij het in onze privacy- en cookieverklaring over cookies hebben, bedoelen we daarmee ook vergelijkbare technieken zoals pixels.

Elke keer wanneer u onze website bezoekt, verzamelt een cookie technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt ons om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

 

6.1 Facebook-pixel

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook, als onderdeel van de Facebook Pixel-dienst. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Facebook. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe onze bezoekers de website gebruiken. Hierdoor kunnen wij aan u gerichte advertenties tonen op Facebook. Hierbij wordt een gebruikersprofiel opgebouwd tijdens uw bezoek aan onze website. Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Facebook verwerken.

De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Op onderstaande pagina leest u hoe Facebook uw gegevens gebruikt om advertenties te tonen en hoe u zich kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Het privacy beleid van Facebook vindt u hier: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

6.2 Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de Website gebruiken en hoe effectief onze advertenties bij Google-zoekresultaatpagina’s zijn. Deze kennis gebruiken wij om onze website te verbeteren. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

7. Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op onze website.

Het kan zo zijn dat onze website links bevat naar andere websites die wij niet beheren en/of niet in eigendom hebben. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Wij raden u dan ook aan om bij bezoek van deze website hun privacyverklaring goed door te lezen, voordat u verder gaat op hun website.

 

8. Delen van persoonsgegevens met andere partijen

Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt door bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van de overeenkomst, of bedrijven die op een andere wijze werkzaamheden voor ons verrichten. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. De verwerkers handelen onder onze verantwoordelijkheid en mogen uw persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Ook mogen zij geen eigen verwerkingen uitvoeren op uw persoonsgegevens. U kunt hierbij denken aan de volgende verwerkers:

 1. Bevoegde instanties en autoriteiten waartoe wij verplicht zijn tot het verschaffen van persoonlijke gegevens;
 2. Opdrachtgevers (wij bemiddelen tussen werkgevers en onze werknemers).

9. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Onze website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen op een server buiten Nederland door Google Analytics of Facebook Pixel, namelijk in de Verenigde Staten.

 

10. Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens. Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht van bezwaar. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u meer informatie vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.
Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken of indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@vdu.nl of telefonisch via +0418651171.
Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.