VDU zorgt voor snelle en betrouwbare arbeidscapaciteit

U heeft een bedrijf met snel wisselende pieken en dalen in de productie. Uw personeelsbehoefte is hierdoor elke dag of week anders. Maar wat niet verandert is uw behoefte aan betrouwbare arbeidskrachten op het juiste moment en in de juiste aantallen.

Door samen te werken met VDU kunt u ook op lange termijn aan deze behoefte voldoen. Bovendien zorgen wij ervoor dat onze medewerkers uw bedrijf goed leren kennen. Zij rennen straks niet meer voor ons, maar voor u.

Partner in arbeidsbemiddeling

VDU kent uw branche. Wanneer de weersomstandigheden het tijdstip en de omvang van uw oogst veranderen, zien wij dat op tijd aankomen. Via ons kantoor in Polen starten we dan vroegtijdig de werving en selectie van medewerkers op. Zodat we die op tijd en in het juiste aantal bij u aan het werk kunnen zetten.

De wet- en regelgeving rond tijdelijke arbeid is complex en verandert voortdurend. Als ondernemer heeft u wel wat anders aan uw hoofd en kunt u beter geen onnodige risico’s lopen. Laat ons daarom uw partner in arbeidsbemiddeling zijn.

Investeren in betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid heeft alles te maken met vertrouwen. Wij investeren in de relatie met onze Poolse medewerkers en krijgen daar veel vertrouwen voor terug.

Wij geven onze uitzendkrachten een fatsoenlijke huisvesting en een dienstauto. Indien nodig gaan we met hen naar een zorgverlener. Door onze uitzendkrachten buiten werktijd zoveel mogelijk te ontzorgen, kunnen zij zich tijdens hun werk beter op hun taak en productie richten.

We houden voortdurend toezicht op de naleving van huisregels en andere afspraken op het werk en thuis.
We stimuleren onze medewerkers om goed voor zichzelf te zorgen, zodat ze elke morgen gezond en uitgerust op hun werk verschijnen. Met als resultaat dat u over betrouwbare en productieve medewerkers kunt beschikken.

Van uitzendkracht naar medewerker

VDU ziet een uitzendkracht als een medewerker die de kans moet krijgen om met één of enkele bedrijven een goede arbeidsrelatie op te bouwen. Wij werken daarom per opdrachtgever zoveel mogelijk met dezelfde uitzendkrachten. Dit stimuleert hun loyaliteit naar u als opdrachtgever.

Omdat ze uw bedrijf, collega’s, machines en werkprocessen steeds beter kennen, neemt hun productiviteit na verloop van tijd alleen maar toe. Ook uitzendwerk is teamwerk.

Wij zijn er. Onze klanten ervaren het.