Wanneer is payrolling interessant?

Payrolling is interessant voor elke organisatie die de flexibiliteit van arbeidscapaciteit wil vergroten en de risico’s van eigen personeel wil verkleinen. Bent u werkgever en overweegt u om van payrolling gebruik te maken? Weeg dan eerst de voor- en nadelen zorgvuldig tegen elkaar af. En maak deze afweging samen met VDU, de specialist in flexibele arbeid.

Voordelen van payrolling

– U kunt een werknemer met een tijdelijk contract bijna drie maal zo lang in dienst nemen dan in uw huidige situatie.
– Uw arbeidsrechtelijke risico’s worden u uit handen genomen.
– Uw personeelskosten zijn voorspelbaar, op basis van een vast tarief.
– U bent af van de aangiften van het UWV, de Belastingdienst, pensioenfondsen, verzekeraars, etc.
– U bespaart kosten als gevolg van efficiëntie en schaalvoordelen.
– Uw medewerkers merken er op de werkvloer niets van, maar kunnen desgewenst altijd terugvallen op de professionele ondersteuning van de payroller.

Nadelen van payrolling

– U blijft eindverantwoordelijk voor de afdracht van loonbelasting en sociale premies. Bij faillissement van uw payroller moet u deze belasting en premies zelf afdragen, ook wanneer u dat al eerder aan uw payroller hebt gedaan.
– Uw relatie met uw medewerkers kan door payrolling wat afstandelijker worden. Dit nadeel speelt bij flexibel personeel overigens minder.