Tijdig anticiperen op pieken en dalen

VDU is gespecialiseerd in de arbeidsbemiddeling van Poolse uitzendkrachten in sectoren met een continue wisselende behoefte aan flexibele arbeid. Wij zorgen ervoor dat u ‘just in time’ kunt blijven produceren en leveren.

VDU anticipeert èn reageert

Om tijdig te anticiperen op pieken en dalen in de AGF-sector maken wij dankbaar gebruik van onze tuinbouwkennis. Wij kunnen hierdoor goed inschatten wanneer de oogst en verwerking van een product begint en wat het effect is wanneer de vraag naar een bepaald product stijgt of daalt. Dit helpt ons om de uitzendkrachten – die ervaring met uw product hebben – tijdig te werven en selecteren.

VDU anticipeert niet alleen, maar reageert ook. Heeft u morgen of volgende week meer of juist minder mensen nodig? U hoeft dan niets uit te leggen, wij gaan direct aan de slag om u te helpen. Wij denken niet in contracten, maar in oplossingen.

Onze mensen kennen uw bedrijf en product

Via ons kantoor in Polen hebben we voortdurend contact met ongeveer 1500 flexibele arbeidskrachten. Dankzij onze intercedenten met een Poolse achtergrond spreken wij hun taal en kennen wij hun cultuur. Wij werven en selecteren onze mensen met name in Silezië, een regio met een West-Europese oriëntatie en arbeidsethos. VDU zet zijn uitzendkrachten zoveel mogelijk bij dezelfde opdrachtgevers in. Hierdoor hoeft u ze maar één keer goed in te werken.

Een hecht netwerk als resultaat

Dankzij onze branchespecifieke aanpak en mensgerichte begeleiding ontstaat er een hechte relatie tussen uw bedrijf en onze Poolse, in uw product gespecialiseerde uitzendkrachten.

Onze medewerkers komen graag bij ons en u terug omdat wij ze zorgvuldig begeleiden. Zo krijgt elke medewerker van ons een auto en zorgen wij ook voor hun huisvesting.